RODEO

phone

722 231 231

location_on

Ječná 12, Praha 2

access_time

St – So: 19:00 – 5:00

book

Rezervace

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti RODEO MUSIC s.r.o., IČO: 01540751, DIČ: CZ01540751, se sídlem Pražská 329, 252 03 Řitka, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207895 (dále jen „Provozovatel“) a třetích osob při uzavírání rezervací a platbě rezervační zálohy, a také při prodeji doprovodných produktů či služeb prostřednitvím internetových stránek www.rodeopraha.cz.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Provozovatele umožnit vstup a sezení na vybraném místě kupujícímu, pokud dodrží vyhlášené vstupní podmínky pro vstup do provozovny, zejména zletilost, dress code a přiměřenou střízlivost. Předmětem smlouvy je také prodej vybraného sortimentu Provozovatele z nabídky uvedené na www.rodeopraha.cz. Zejména se jedná o prodej speciálních balíčů nealkoholických a alkoholických nápojů k uzavřené rezervaci míst.

Objednávka je uzavřena zaplacením stanovené částky za vybraná místa a objednané balíčky služeb ze strany kupujícího.

Objednávka bude kupujícímu Provozovatelem potvrzena elektronickou formou bez zbytečného odkladu po zaplacení stanovené částky.

Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup kupujícímu, pokud vyhlášené vstupní podmínky nedodrží. V takovém případě má kupující nárok na vrácení uhrazené rezervační zálohy v plné výši.

III. Postup při nákupu míst a platební podmínky

Výše platby je závislá na vyhlášených cenách Provozvatele v závislosti na datu a času rezervace, umístění míst v podniku a na počtu rezervovaných míst.

Uzavření rezervace je možné prostřednictvím internetových stránek www.rodeopraha.cz. Platba rezervační částky je možná pouze platební kartou.

IV. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od Smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů).

V. Reklamační řád

Veškeré reklamace rezervací zakoupených u Provozovatelem prostřednictvím www.rodeopraha.cz se řídí těmito Obchodními podmínkami. Kupující má nárok na vrácení rezervační částky pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek:

Pokud mu nebyl umožněn vstup do provozovny, zejména z důvodu nedodržení vyhlášených vstupních podmínek.

V případě, že kupující prokazatelně neobdržel potvrzení o zaplacení a uzavření rezervace. Provozovatel však nenese zodpovědnost za nedoručení potvrzení ze stranky kupujícího, např. z důvodu špatně uvedené e-mailové adresy, plné kapacity e-mailové schránky kupujícího, spam filtru atp.

VI. Závěrečná ustanovení

Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky.

Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek a smluvní vztah mezi Provozovatelem a kupujícím se řídí českým právním řádem.

Veškeré spory vzniklé při uzavření rezervace prostřednictvím Prozovatele budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

V Praze dne 9. 11. 2018, RODEO MUSIC s.r.o.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EK 2016/679, o GDPR, je výše uvdený Provozovatel, dále jen „Správce“.

Za účelem uzavření rezervace je nutné zpracovat jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail, datum a den narození. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a archivovány.

Za účelem zasílání newsletteru je nutné zpracovat e-mail. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a archivovány.

Za účelem evidence čipových karet a zákaznických účtů je nutné zpracovat jméno, příjmení a identifikační číslo karty. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a archivovány.

Pro odeslání rezervačního nebo registračního formuláře, nebo registraci čipové karty udělujete výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, pokud jejich archivaci nevyžadují jiné zákonné povinnosti Provozovatele, a to například zasláním požadavku o odebrání souhlasu na adresu jecna@rodeopraha.cz

Za účelem poskytnutí speciální akce pro narozeninové oslavy bude Správce zpravovávat a uchovávat den a měsíc narození.

Za účelem marketingu pořizuje Provozovatel fotografie návštěvníků a následně je umísťuje na sociální sítě Facebook a Instagram.

Za účelem ochrany majetku a zdraví je v provozovně pořizován záznam z bezpečnostních kamer.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i jeho zaměstnanci nebo další smluvně ošetření Zpracovatelé (např. poskytovatelé softwaru, účetních služeb aj.)

Správce osobních údajů dodržuje důkladné provozně-technické bezpečnostní opatření, kterými se snaží zamezit úniku těchto údajů.

Správce jmenuje Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) svého jednatele Jiřího Hrdličku, kterého můžete kontaktovat na adr. jecna@rodeopraha.cz.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

Informace o používání Cookies

Cookies jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory. Každý soubor cookie je jedinečný pro váš webový prohlížeč. Soubor cookie obsahuje anonymní informace a je odesílán ze serveru webových stránek, které prohlížíte, do vašeho počítače nebo mobilního telefonu. Bude uložen na vašem zařízení a pouze tento server bude moci vyhledat nebo načíst obsah tohoto souboru cookie. Odeslané soubory cookies mohou být zaslány zpět na servery webových stránek s aktualizovanými daty během vašeho prohlížení webových stránek. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu může naše společnost využívat měřících systémů společností Google, Seznam, Facebook a dalších. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Pokud s využíváním cookies nesouhlasíte, zakažte ukládání těchto souborů ve Vašem prohlížeči. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.